ENDRE LAND

PRIVAT

SPRÅK

Policy og rettningslinjer

Vår personvernerklæring

 

Personvernerklæring

Personvernerklæringen gjelder for Axess Logistics AS og forklarer hvorfor vi samler inn informasjon, hvordan vi bruker informasjonen, og hvordan vi tar hensyn til personvern. Vi vil etterstrebe at vår behandling av personopplysninger utføres etter gjeldende lover og regler. Denne erklæring er ment for å informere om hvordan vi behandler personopplysninger vi behandler. Samtykke til behandling av personopplysninger kan når som helst trekkes tilbake ved å klikke her.

 

Hva er en personopplysning

Personopplysninger er en opplysning eller data som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være til eksempel være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, bilens registreringsnummer/ chassis nr eller IP-adresse.

All behandling av personopplysninger som innsamling, registrering, lagring og utlevering er underlagt særskilte regler, blant annet i personopplysningsloven. Det er administrerende direktør som er ansvarlig for at behandlingen skjer i samsvar med lovens regler. Datatilsynet fører tilsyn med at loven overholdes.

 

Personopplysninger som vi samler inn

For å kunne levere våre tjenester, er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Når du registrerer deg på vår hjemmeside eller via vår nettbaserte «Track & Trace» løsning, vil informasjonen som oppgis lagres av oss. Vi vil også lagre personopplysninger når det bestilles transport eller andre oppdrag via hjemmeside eller epost. Dette for at vi skal kunne utføre våre logistikk tjenester, samt hente og levere biler etter rutiner på lokasjonen til den enkelte kunde/ forhandler.

 

Opplysninger vi mottar gjennom bruk av vår web side

Når du bruker våre elektroniske tjenester via web, registrerer vi informasjon om hvilke tjenester du bruker, og hvordan du bruker dem. Vi kan også motta informasjon som IP-adresser, informasjonskapsler, nettverks id og unike identifikasjonsfiler.

 

Hvor lenge lagres personopplysninger

Personopplysninger vil ikke bli lagret hos oss lengre enn nødvendig. Dette iht. den tid som er normalt for å kunne utføre bestilte tjenester. Evt. lagret iht. regnskapslov og lov om merverdiavgift.  

Hvis du har spørsmål vedr. personvern kan du kontakte oss her: kundeservice@axesslogistics.no